Üyelere Göre Sayfası

Oluşturulan işleri çalışanlarınıza göre gruplanmış halde görmek için bu sayfayı kullanabilirsiniz. Grup üyeleri ve her üyenin görevleri listenenir.

Üyelere göre sayfası

Listelerdeki görev detayları Tüm Görevler ile aynıdır. Benzer şekilde Durum ve Son Tarih sütunlarına göre görevleri sıralayabilirsiniz.

Kişi adlarının yer aldığı başlık kısmına tıklayarak görev detaylarını gizleyebilir/gösterebilirsiniz. Kişi adlarının yanında bu kişiye atanan toplam görev sayıları yer alır.

Arşiv Sayfası

Arşivlenen görevler bu sayfada gösterilir. Tamamlanan görevleri arşivleyerek arşiv sayfasına kaldırmanız gerekir. Aksi takdirde yapılması gereken işleri gösteren Tüm Görevler sayfası kalabalık bir hale gelecektir.