Cubicl'da oluşturacağınız görev ve sorunlar şu aşamaları takip ederek ilerler: Bekliyor, Aktif, Tamamlandı, Askıya Alındı. Bu sayede görev ve sorunların durumu hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bu aşamalar birçok görev ve sorun takibi için uygun olsa da kendi iş süreçlerinize göre aşamaları grup bazında düzenleyebilirsiniz. İlgili grubun Detaylar > Ayarlar sayfasında görev aşamalarını değiştirmek için şu şekilde bir form yer alır:

Görev aşamaları ayarları

Sorun ayarlarını değiştirmek için bu formla aynı olan bir başka form daha vardır.

Aşama Ayarları Nasıl Düzenlenir?

Yeni Aşama Ekleme

İlgili formda yeni görev aşaması ekleyebilir, var olan aşamaları düzenleyebilir, silebilir ve sıralarını değiştirebilirsiniz. Yeni aşama eklemek için yeni aşama butonuna tıklayın. Aşama listesinin altına boş bir satır ekleyecek. Bu satırdan yeni aşama detaylarını düzenleyebilirsiniz.

Yeni görev aşaması ekle

Aşamaları Düzenleme

Her aşamanın bir adı, açıklaması ve rengi olmalıdır. Açıklama aşamanın ne tür bir aşama olduğu hakkında bilgi verir ve Cubicl'ın size doğru bilgi ve bildirimleri sunması için önemlidir. Açıklamalar şu şekildedir:

  • Bu aşamada bekleyen işler yer alır: Bu aşamadaki işler üzerinde henüz çalışılmaya başlanmamıştır. Genellikle yeni oluşturulan görevler bu aşamada yer alır.
  • Bu aşamada aktif/üzerinde çalışılan işler yer alır: Bu aşamadaki görevler üzerinde çalışılmaktadır. Görevin aktif olduğunu gösterir.
  • Bu aşamada tamamlanmış işler yer alır: Bu aşamada tamamlanmış ve değerlendirilmeyi bekleyen görevler yer alır.
  • Bu aşamada askıya alınmış işler yer alır: Askıya alınmış işler bekleyen işlerden farklıdır. Bekleyen işler görevlilerin ana sayfalarında yapılmayı bekleyen işler olarak gösterilirken askıya alınmış işler ana sayfalarda gösterilmez.
  • Bu aşamada iptal edilmiş işler yer alır: İptal edilen işler yapılmaktan vazgeçilen işlerdir. Görevlilerin ana sayfasında gösterilmez.

Aşama rengi kullanıcıların uygulamanın çeşitli yerlerinde görev durumunu hızlıca görebilmesini ve diğerlerinden ayırabilmesini sağlamak için faydalıdır.

Aşamaları Sıralama

Görevler ve sorunlar sayfalarında Kanban görünümü seçildiğinde aşama sütunları ayarlar sayfasındaki aşama sıralamasına göre sıralanır. Aşamaları işin akış sırasına uygun şekilde sıralamanız önerilir.

Aşama sıralama

Aşamaları Silme

Aşamaları silmek için her satırın sağında yer alan butona tıklayın:

Görev aşamasını sil

Varsayılan Görev Aşaması

Bu ayar yeni oluşturulan görev veya sorunların varsayılan olarak hangi aşamada yer alacağını belirler.