Müşteriler sayfasında

  • şirketinizin müşterini kaydedebilir,
  • müşterilerle ilgili görev, sorun veya takvim etkinliği ekleyebilir,
  • müşteriler için not ekleyebilir,
  • geçmişte yapılan işleri ve aktiviteleri görüntüleyebilirsiniz.

Müşteriler sayfasına ekranın solunda yer alan navigasyon menüsünden erişebilirsiniz:

Müşteri Sayfası Linki

Müşteriler Sayfası

Müşteriler sayfasında kurumun tüm müşterileri listelenmektedir. Bu sayfadan kurumunuza yeni müşteri ekleyebilir ve müşterileriniz hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Arama kutusundan müşterilerinizi şirket adı, yetkili kişi adı, telefon numarası ve e-posta gibi kriterlere göre arama ve filtreleme yapabilirsiniz.

Fareyi müşterinin üzerine getirince ekranın sağ tarafında o müşteriyle ilgili son görevleri, sorunları, ve müşterinin son aktivitelerini görebilirsiniz. Müşterinin adına tıklayıp müşteri detayları sayfasına geçebilirsiniz.

Müşteriler Sayfası

Müşteri Detayları

Bu sayfada müşterinin tüm detaylarını, görevlerini, sorunlarını, takvim etkinliklerini, notları ve aktiviteleri görebilirsiniz. Sayfanın sağ kısmında müşteriyle ilgili işler 3 gruba ayrılarak listelenmiştir: Geciken İşler, Bekleyen İşler ve Tamamlanan İşler. Her grup görevleri, sorunları ve takvim kayıtlarını içerir.

Müşteri Detayları

Müşteri detayları 'Düzenle' tuşuna tıklayarak güncellenebilir. Düzenleme arayüzünü açarak 'Sil' tuşuna tıklayınca müşteriyi silebilirsiniz. Müşteriyi silince ilgili tüm müşteri aktiviteleri silinecek ve müşterinin tüm görevlerinden, sorunlarından ve etkinliklerinden müşteri bilgisi kaldırılacaktır. Ancak görevler, sorunlar ve etkinlikler silinmeyecektir.

Müşteri Detayları Formu

Müşteri detaylarının altında müşteri ile ilgili son aktiviteleri görebilirsiniz. Yeni müşteri oluşturduğunuzda, müşteriye görev eklediğinizde, detaylarını güncellediğinizde ve benzeri işlemlerde ilgili müşteri için aktivite kaydı oluşturulur. Bu şekilde müşterinin son aktivitelerinden haberdar olabilirsiniz. 'Eski Haberleri Getir' tuşu ile daha eski aktiviteleri görebilirsiniz. Ayrıca müşteriye bir not ekleyebilirsiniz.

Müşteriye Not Ekleme

Aktiviteler Sayfası

Aktiviteler sayfasında kurumun tüm müşterilerinin aktiviteleri ve kullanıcıların notları toplanmıştır. Bu sayfada ekip üyelerinizin müşterilerle ilgili yaptığı tüm işlemleri tek bir seferde görebilirsiniz. 'Eski Haberleri Getir' tuşu ile daha eski aktiviteleri görebilirsiniz.

Müşteri Aktiviteleri

İzinler Sayfası

Kurumunuzun müşterileri üzerinde bir işlem yapabilmek için kullanıcının belli bir izin seviyesine sahip olması gerekir. İzin seviyeleri şu şekilde sıralanmaktadır: Hiçbiri, Görüntüle, Katkıda Bulun, Düzenleme ve Yönet.

  • Hiçbiri yetkisi verilen kullanıcı müşterileri göremez ve hiçbir işlem yapamaz.
  • Görüntüle yetkisine sahip kullanıcılar sadece müşteri bilgilerini ve aktivitelerini görüntüleyebilirler.
  • Katkıda Bulun yetkisiyle müşteri oluşturabilir ve not ekleyebilirsiniz.
  • Düzenle yetkisiyle müşteri bilgilerini düzenleyebilirsiniz.
  • Yönet yetkisi tüm işlemlere izin verir ve kullanıcı izinlerini ayarlamanıza olanak sağlar. Kurum yöneticileri her zaman Yönet iznine sahiptir. Bu kullanıcıların yetkilerini kısıtlamak için önce Kurum sayfasına giderek yöneticilikten çıkarmanız gerekir.

Müşteri Özelliği İzin Yönetimi

Varsayılan olarak kullanıcıların izin seviyesi Görüntüle ve kurum yöneticilerinin izin seviyesi Yönet olarak belirlenmiştir. İzinler sayfasından her bir kullanıcı için özel izin seviyesi seçebilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz kullanıcı seçme kutusundan istediğiniz kullanıcıyı izin seviyesi ile birlikte kullanıcılar listesine ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar listesinden bir kullanıcının izin seviyesini sağındaki izinler kutusundan güncelleyebilirsiniz.

Görevlere, Sorunlara ve Takvim Etkinliklerine Müşteri Ekleme

Artık uygulamadaki işlere müşteri ekleyebilirsiniz. Eğer bir müşteri ile ilgili bir iş oluşturuyorsanız görev, sorun veya etkinlik oluşturma formunda müşteri arama kutusundan müşteri adını yazmaya başlayarak müşteriyi ekleyebilirsiniz. Görevin müşterisini görev detayı sayfasında, müşterinin görevlerini müşteri detayı sayfasında görebilirsiniz. Göreve, soruna veya takvim etkinliğine yaptığınız değişiklikler müşterilerin Aktiviteler sayfasında aktiviteler olarak yansıyacaktır.

Göreve Müşteri Ekleme