Cubicl İzin Sistemi

Cubicl'da her grubun içeriklerinin (görev, gönderi ve benzeri) kimler tarafından görüntülenebileceğini, oluşturulabileceğini, düzenlenebileceğini ve silebileceğini kullanıcı türü ve içerik bazında belirleyebilirsiniz. Grup içeriklerinin grup üyesi olmayan kişiler tarafından görülmesini engelleyebilirsiniz. Grup izinlerinin nasıl değiştirildiğini öğrenmek için Gruplar sayfasını ziyaret edin.

Cubicl'da ayarlar varsayılan olarak aşağıdaki gibidir. Bunları değiştirebilirsiniz:

Kullanıcı Türleri

Cubicl iş takip programında kullanıcılar yetki bakımından 3 gruba ayrılır:

  • Grup yöneticileri
  • Grup üyeleri
  • Diğerleri

Grup Yöneticileri

Grup yöneticileri grup içinde tüm yetkilere sahiptir. İçerikleri görebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.

Gruplar hiyerarşik bir yapıda olduğu için bir grup yöneticisi bu gruba bağlı tüm alt gruplarda da yönetici yetkisine sahiptir.

Grup Üyeleri

Grup üyeleri ilgili gruba eklenmiş şirket çalışanlarıdır. Katkıda bulunma seviyesinde izinleri vardır. Yani içerikleri görebilirler, oluşturabilirler ancak düzenleyemez ve silemezler.

Diğerleri

Bunlar kurumun çalışanı olup ilgili grubun üyesi olmayan kişilerdir. Sadece grup içeriğini görebilirler. Bunun dışında bir işlem yapamazlar.

Özel Durumlar

İzin sisteminde yukarıda bahsedilen sistem geçerlidir. Ancak kullanıcının durumuna göre istisnai durumlar vardır. Örneğin grup üyeleri diğer kişilerin oluşturduğu görevleri düzenleyemezler ancak kendi oluşturdukları görevi düzenleyebilirler. Kendi ekledikleri yorumları silebilirler.