Bu Gizlilik Politikası, Z Yazılım Ltd. Şti. tarafından işlenen kişisel veriler, işleme yöntemleri ve bunlar üzerinde kullanılabilecek haklar konularında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu dökümanda hizmet sağlayıcı ve sağlanan her türlü yazılım ve hizmet “Cubicl” olarak anılacaktır.

Cubicl üzerinde “Kullanıcı(lar)” kullanıcı ve kurum hesapları oluşturabilir. Kullanıcı tarafından Cubicl’a yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Cubicl, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır. Cubicl, kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Cubicl, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu veriler kullanıcı tarafından silinene kadar tutulur. Kullanıcılar istedikleri zaman bu verileri profil sayfalarından düzenleyebilir.

Kullanıcı’nın Cubicl’a onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kullanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Cubicl ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

Mobil uygulamada görünen kullanıcıya ait isim, e-posta, profil fotoğrafı gibi bireysel bilgiler sunucularda saklanır. Bu bilgiler iş takip programı içindeki hesaplarda diğer kullanıcıların gördüğü profilleri oluşturmak için kullanılır. İsim ve profil fotoğrafı açık bilgi olarak değerlendirilir ve kullanıcı profiline erişen kişiler tarafından görüntülenebilir. E-posta bilgisi kullanıcı hesaplarının oluşturulması için gereklidir. Bu bilgiye kullanıcının bağlı bulunduğu kurumun hesap yöneticisi/ hesap yöneticileri dışındaki kişiler erişemez.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Cubicl’daki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Cubicl’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Cubicl, Kullanıcı’nın Cubicl üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Cubicl ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Cubicl üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Cubicl tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Cubicl ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Cubicl gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Cubicl, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Cubicl üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Cubicl’ın bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Cubicl'in Google API'lerinden alınan bilgileri kullanması ve başka herhangi bir uygulamaya aktarması, Sınırlı Kullanım gereksinimleri de dahil olmak üzere Google API Hizmetleri Kullanıcı Verileri Politikasına uygun olacaktır. Google Workspace API'leri genelleştirilmiş/kişiselleştirilmemiş AI ve/veya makine öğrenimi modellerini geliştirmek, iyileştirmek veya eğitmek için kullanılmaz. Google kullanıcı verileri üçüncü taraf yapay zeka araçlarına aktarılmaz veya satılmaz.

Cubicl, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman cubicl.io adresinde yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Cubicl’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Cubicl’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.